סמכות רשם הקבלנים

ברשות רשם הקבלנים כלי עוצמתי שבעזרתו הוא מקווה לצמצם את מספר אירועי הבטיחות באתרים: התליית רישיון הקבלן.

הרשם הוא הגוף שהמדינה קבעה שבסמכותו להעניק או לשלול מחברה את הסיווג המקצועי כקבלן בניין רשום.

החל ממרץ 2018 הצטרף רשם הקבלנים ביתר שאת למאבק בתאונות העבודה באתרי הבנייה. עד שנת 2018 התלבט רשם הקבלנים האם מבחינה חוקית מותר לו לשלול סיווג קבלני בגלל ליקויי בטיחות באתרים. אולם, לאחר שקיבל את אישורי היועצים המשפטים החל לזמן את מנהלי החברות לשימוע בגין ליקויי בטיחות.

נכון לספטמבר 2020 התבצעו עשרים וארבע שימועים שבגינם נשלל הרישיון לצמיתות לחברה אחת, לארבע חברות אחרות נשלל הרישיון למשך 3 שנים וארבע-עשר חברות נוספות קיבלו שלילה על תנאי לשלוש שנים.

לפחות שתי חברות ערערו על החלטת רשם הקבלנים וטענו בפני בית המשפט המחוזי כי החלטתו אינה מוצדקת וכי אין בסמכות הרשם להתלות או לבטל את רישיונן. בית המשפט, בהסתמכו על תקדימים והחלטות קודמות, דחה מכל וכל את טענות החברות והשאיר את החלטת רשם הקבלנים בעינה.

להלן ציטוטים מתוך פסק הדין ולידם הדרישה המתבקשת:

ציטוט מפסק הדין

  • נמצא שיש לשפר אצל העוררת את תרבות הבטיחות בחברה
  • יש צורך בשיפור האכיפה על נהלי הבטיחות
  • יש צורך בשיפור הבקרות על תיקון ליקויי בטיחות והפקת לקחים
  • את תקנות והוראות הבטיחות בעבודה יש למלא במלואם, קלה כבחמורה, בוודאי את המהותיות
  • שבהם. על אלו לא הקפידה העוררת כפי המפורט בדוחות הביקור.
  • אין כל בסיס לטענותיה של המבקשת בנוגע להפלייתה, לכאורה, ביחס לקבלנים אחרים
  • או לאכיפה בררנית, והן מוכחשות
  • הועדה התרשמה בדיון כי בחברה אין מערך בטיחות כוללני שמתכלל את כל האירועים שקורים באתריה
  • בהתייחס לממונה הבטיחות אותו העסיקה העוררת, כתבה הוועדה המייעצת: הועדה התרשמה כי פעילותו אינה מהווה בניה של תשתית תומכת לבטיחות לרוחב החברה אלא מספקת טיפול נקודתי
  • הקפדה על הוראות וכללי הבטיחות בעבודה, הן לא רק חובה על פי דין, אלא גם "הנוהג המקובל" אצל כלל הקבלנים

חברי הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים רציניים ומומחים בעיסוקם ולקחו על עצמם להפסיק את תרבות החפיפניקיות הישראלית בתחום הבטיחות. בית המשפט תומך בהם ושוב ושוב מאשש את ההחלטות המקצועיות שלהם. חברה שלא תתיישר לפי הנורמות החדשות של הרשם תמצא עצמה ללא אפשרות לחדש הסכמי עבודה עם הרשויות ובכלל.

חברת "ריסק – בקרת סיכונים בעבודה" מתמחה בהקמה וארגון ניהול מערך בטיחות ותמיכה במערך ניהול בטיחות קיים באופן מקצועי.

19 באוקטובר 2020

מאמרים נוספים

ביקורת בטיחות במקומות עבודה

מנהלים רבים טועים לחשוב כי האחריות על בטיחות העובדים היא על ממונה הבטיחות. ואין זה כך. ממונה הבטיחות פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה – 1954. החוק מגדיר את תפקיד הממונה באופן ברור - לוודא כי העבודה מתנהלת בצורה בטוחה והעובדים לא ייפגעו. ממונה הבטיחות אינו אחראי...

קראו עוד

ניגודי אינטרסים ותאונות עבודה בענף הבניין

כיצד גורמים ניגודי אינטרסים לתאונות עבודה בענף הבניין? ניתן לחלק את בעלי העניין בענף הבניין לשלושה, כאשר לכל אחד ישנו אינטרס שונה ובחלקים מסוימים נוגדים את האינטרס של הקבוצה האחרת. שלושת הקבוצות הן: היזמים, פועלי בניין והדיירים.  שחקן נוסף במגרש שאין לו קשר ישיר עם...

קראו עוד

מדוע הפועלים נהרגים באתרי הבנייה?

בסדרת הפוסטים הקרובה ננתח את הסיבות העיקריות לשאלה: מדוע הפועלים נהרגים באתרי הבנייה מבוא – פוסט ראשון בסדרה בבסיס תקנות הבטיחות של ישראל נמצאת פקודת בתי החרושת משנת 1946, שהסתמכה על כך שלמפעלים היה אינטרס לשמור על העובדים ככוח עבודה קבוע במפעל ולכן ההנהלה ראתה חשיבות...

קראו עוד