סקר סיכונים בבטיחות

כאשר אנו באים לערוך סקר סיכונים בבטיחות אצלכם בארגון נשאל תחילה שתי שאלות מקדימות:

השאלה הראשונה הדורשת תשומת לב היא: האם ההנהלה הבכירה בארגון מודעת לסיכונים הבטיחותיים הספציפיים בחברה ולמשמעות הנזק שיגרם לחברה בהתממשות סיכון?

השאלה השנייה שנשאל תהיה על אופי הארגון בהקשר הרחב של לקיחת סיכונים: מהי מידת הסיכון שהארגון מוכן לקחת לשם השגת מטרותיו?

תשובות לשתי שאלות אלו יצביעו על אופי והתנהלות החברה בסוגיית סיכונים בכלל ומידת ההיכרות עם סיכונים ספציפיים בבטיחות בארגון.

מצד אחד של הקשת ישנם ארגונים שנוקטים באסטרטגיה של הימנעות מלקחת סיכונים, באמצע נמצא ארגונים אחרים הלוקחים סיכונים תוך זהירות ובקצה השני של הקשת נמצא ארגונים שה-DNA שלהם הוא לקחת סיכון.

אז מי אתם?

 על מנת שנוכל להציע להנהלת הארגון דרך לניהול הסיכונים בבטיחות עלינו ללמוד אתכם. כמומחים בבטיחות נציע תוכנית פעולה רק לאחר שערכנו סקר סיכונים המורכב  מזיהוי, ניתוח ודירוג הסיכונים הספציפיים של הארגון תוך בחינת הבקרות העומדות לרשותכם.

8 בספטמבר 2020

מאמרים נוספים

ביקורת בטיחות במקומות עבודה

מנהלים רבים טועים לחשוב כי האחריות על בטיחות העובדים היא על ממונה הבטיחות. ואין זה כך. ממונה הבטיחות פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה – 1954. החוק מגדיר את תפקיד הממונה באופן ברור - לוודא כי העבודה מתנהלת בצורה בטוחה והעובדים לא ייפגעו. ממונה הבטיחות אינו אחראי...

קראו עוד

ניגודי אינטרסים ותאונות עבודה בענף הבניין

כיצד גורמים ניגודי אינטרסים לתאונות עבודה בענף הבניין? ניתן לחלק את בעלי העניין בענף הבניין לשלושה, כאשר לכל אחד ישנו אינטרס שונה ובחלקים מסוימים נוגדים את האינטרס של הקבוצה האחרת. שלושת הקבוצות הן: היזמים, פועלי בניין והדיירים.  שחקן נוסף במגרש שאין לו קשר ישיר עם...

קראו עוד

מדוע הפועלים נהרגים באתרי הבנייה?

בסדרת הפוסטים הקרובה ננתח את הסיבות העיקריות לשאלה: מדוע הפועלים נהרגים באתרי הבנייה מבוא – פוסט ראשון בסדרה בבסיס תקנות הבטיחות של ישראל נמצאת פקודת בתי החרושת משנת 1946, שהסתמכה על כך שלמפעלים היה אינטרס לשמור על העובדים ככוח עבודה קבוע במפעל ולכן ההנהלה ראתה חשיבות...

קראו עוד