אודות

ארנון קנדל

ארנון קנדל

המומחיות והמקצוענות של ארנון קנדל בבניין מושתתת על היכרותו המעמיקה עם השטח. כבן משק עבד בבניין, בחקלאות ובמוסך ובכך צבר ניסיון רב בעבודה בכלים מטלטלים ובציוד מכני הנדסי.
בבגרותו, יישם ארנון את הידע הרב שרכש, הוא למד והועסק כמפקח בנייה, הוסמך כממונה בטיחות בהתמחות מיוחדת בתחום הבניין, ביצע מחקרים עבור המוסד לבטיחות וגיהות ולביטוח הלאומי בנושאי בטיחות בעבודה.
כמי ששם לעצמו למטרה לעזור לצמצם את מספר תאונות העבודה, ארנון ניתב את יכולותיו המעשיים ואקדמיים שברשותו בכתיבת דוחות ביקורות פנים בנושאי בטיחות בעבודה. חברות, עמותות ואוניברסיטאות גדולות נעזרו בדוחות שכתב על מנת לקבל תמונת מצב של ניהול הבטיחות ולאמץ את המלצותיו.

052-220-3250
ד"ר אבי גריפל

ד"ר אבי גריפל

לפני 45 שנה ד"ר גריפל שם לעצמו כמטרה להפחית באופן משמעותי את מספר תאונות העבודה בישראל. החלטה זו הניעה אותו להקדיש את חייו המקצועיים לחקור ולהבין את הסיבות והנסיבות שבגינן נגרמות תאונות עבודה ועל מציאת דרכים יעילות וישימות לצמצם את מספרן.
ד"ר גריפל מתמקד בהובלת מחקרים בנושאי בטיחות למוסדות כמו הטכניון, המוסד לבטיחות וגהות, צה"ל, והביטוח הלאומי ומשמש כיועץ לחברות מרכזיות במשק. הוא חבר בוועדות שונות של מכון התקנים הישראלי העוסקות בבטיחות (בין השאר גם בוועדה שניסחה וכתבה את התקן החדש לבטיחות איזו 45001) והיה בין המובילים בכתיבת תקנת התכנית לניהול הבטיחות תשע"ג-2013.

ד"ר גריפל מרצה בכיר ומנחה כנסים חשובים בבטיחות בעבודה בארץ ובעולם.

052-247-9712

השילוב בין גריפל לקנדל

השילוב בין מומחיותו בתחום הבטיחות של ד"ר אבי גריפל לבין הניסיון המעשי רב השנים של ארנון קנדל מאפשר לחברת ריסק – בקרת סיכונים בעבודה בע"מ להציע ללקוחותיה דרכי פעולה מעשיות לשיפור רמת הבטיחות בחברות ובמפעלים.

תעודות והסמכות

ארנון קנדל

סיום קורס

ממונה בטיחות אש

תעודת השתתפות

הערכות ישראל בחירום

סיים קורס

אחראי רעלים

סיים קורס

יסודות ניהול הבנייה

סיים השתלמות ענפית

בענף החקלאות

השתתף בקורס

מסיק דוודים

אישור כשירות

ממונה בטיחות

סיים השתלמות

תכנית לניהול בטיחות

 סיים קורס

ממונה בטיחות לגז טבעי

אישור למקצוע

קירור ומיזוג אוויר

השתתף במחקר 

פיתוח כלי לניתוח בטיחות בעיסוק של מוגבלים

סיים השתלמות ענפית

בענף הבנייה

סיים קורס

ממונה בטיחות בעבודה

סיים קורס

בטיחות ביולוגית

תעודת הסמכה

ממונה התגוננות אזרחית

סיים קורס

מנהל פינוי ושחרור עשן

תעודת הכשרה מקצועית

נושאים מתקדמים בניתוח סיכונים

השתתף במחקר

מערכת ניהול עצמי לפעילות מ.נ.ע ואיתור סיבות להצלחה ולכישלון

קורות חיים

ארנון קנדל | בטיחות

הסמכה

מכין תוכנית ניהול בטיחות

השתתף בקורס

 כיבוי אש

תעודת

חשמלאי מוסמך

סיים קורס

קצין איכות הסביבה

אישור לביצוע

הדרכת עובדים בתחום הבטיחות בעבודה

השתתף במחקר

שיטות לניהול בטיחות
בבנייה הנדסית והפחתת סיכונים בענף

סיים קורס

טכנאי גז

אודות

ד"ר אבי גריפל

ד"ר אבי גריפל

לפני 45 שנה ד"ר גריפל שם לעצמו כמטרה להפחית באופן משמעותי את מספר תאונות העבודה בישראל. החלטה זו הניעה אותו להקדיש את חייו המקצועיים לחקור ולהבין את הסיבות והנסיבות שבגינן נגרמות תאונות עבודה ועל מציאת דרכים יעילות וישימות לצמצם את מספרן.
ד"ר גריפל מתמקד בהובלת מחקרים בנושאי בטיחות למוסדות כמו הטכניון, המוסד לבטיחות וגהות, צה"ל, והביטוח הלאומי ומשמש כיועץ לחברות מרכזיות במשק. הוא חבר בוועדות שונות של מכון התקנים הישראלי העוסקות בבטיחות (בין השאר גם בוועדה שניסחה וכתבה את התקן החדש לבטיחות איזו 45001) והיה בין המובילים בכתיבת תקנת התכנית לניהול הבטיחות תשע"ג-2013.

ד"ר גריפל מרצה בכיר ומנחה כנסים חשובים בבטיחות בעבודה בארץ ובעולם.

052-247-9712
ארנון קנדל

ארנון קנדל

המומחיות והמקצוענות של ארנון קנדל בבניין מושתתת על היכרותו המעמיקה עם השטח. כבן משק עבד בבניין, בחקלאות ובמוסך ובכך צבר ניסיון רב בעבודה בכלים מטלטלים ובציוד מכני הנדסי.
בבגרותו, יישם ארנון את הידע הרב שרכש, הוא למד והועסק כמפקח בנייה, הוסמך כממונה בטיחות בהתמחות מיוחדת בתחום הבניין, ביצע מחקרים עבור המוסד לבטיחות וגיהות ולביטוח הלאומי בנושאי בטיחות בעבודה.
כמי ששם לעצמו למטרה לעזור לצמצם את מספר תאונות העבודה, ארנון ניתב את יכולותיו המעשיים ואקדמיים שברשותו בכתיבת דוחות ביקורות פנים בנושאי בטיחות בעבודה. חברות, עמותות ואוניברסיטאות גדולות נעזרו בדוחות שכתב על מנת לקבל תמונת מצב של ניהול הבטיחות ולאמץ את המלצותיו.

052-220-3250

השילוב בין גריפל לקנדל

השילוב בין מומחיותו בתחום הבטיחות של ד"ר אבי גריפל לבין ההכירות המעמיקה עם אתרי בניה של ארנון קנדל מאפשר לחברת ריסק – בקרת סיכונים בעבודה בע"מ להציע ללקוחותיה דרכי פעולה מעשיים לשיפור רמת הבטיחות בחברות בנייה .

תעודות והסמכות

ארנון קנדל

תעודת השתתפות

הערכות ישראל בחירום

סיים קורס

אחראי רעלים

סיים קורס

יסודות ניהול הבנייה

השתתף במחקר 

פיתוח כלי לניתוח בטיחות בעיסוק של מוגבלים

אישור כשירות

ממונה בטיחות

סיים השתלמות

תכנית לניהול בטיחות

סיים קורס

מנהל פינוי ושחרור עשן

אישור למקצוע

קירור ומיזוג אוויר

תעודת הכשרה מקצועית

נושאים מתקדמים בניתוח סיכונים

סיים קורס

ממונה בטיחות בעבודה

סיים קורס

בטיחות ביולוגית

תעודת הסמכה
ממונה התגוננות אזרחית

סיים השתלמות ענפית

בענף הבנייה

השתתף במחקר

מערכת ניהול עצמי לפעילות מ.נ.ע ואיתור סיבות להצלחה ולכישלון

השתתף בקורס

 כיבוי אש

תעודת

חשמלאי מוסמך

סיים קורס

קצין איכות הסביבה

סיים השתלמות ענפית

בענף החקלאות

השתתף במחקר

שיטות לניהול בטיחות
בבנייה הנדסית והפחתת סיכונים בענף