מוצרים

חברת ריסק מציעה

ריסק בקרת סיכונים בעבודה מתמחה בייעוץ, תמיכה ובקרה על ניהול הבטיחות בעבודה בחברות בנייה גדולות.
לחברה מגוון מוצרים המותאמים לשלב ולרמת הבטיחות של כל חברה ואתר.

01

דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות

עריכת דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות הוא צעד הכרחי וחשוב על מנת לנהל את הבטיחות בחברה באופן יעיל.

02

שינוי תרבות הבטיחות

אנו מציעים להנהלה הבכירה תכנית לשם שינוי תרבות הבטיחות בחברה בהיבט הבנת האחריות הפלילית והאזרחית.

03

כלי משולב לניהול הבטיחות

הכלי המשולב מחבר בין סיור חודשי באתרי בניה לדיאלוג שבועי עם מנהל העבודה.

04

נהלי פנים ארגוניים בנושא בבטיחות

נהלי פנים ארגוניים בנושא בטיחות בעבודה באתר בנייה הם התשתית להטמעת מדיניות הבטיחות של החברה בקרב העובדים ברמות השונות.

05

הכנה לקבלת תקן ISO 45001 – מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

תקן ISO 45001 הינו תקן בינלאומי אשר מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת). מטרתו של התקן היא לאפשר לארגון לשפר באופן פרואקטיבי את ניהול הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית על ידי מניעה וצמצום של תאונות, מחלות ופגיעה בבריאות בעבודה.