מוצרים

חברת ריסק מציעה

ריסק בקרת סיכונים בעבודה מתמחה בייעוץ, תמיכה ובקרה על ניהול הבטיחות בעבודה במגוון ארגונים. לחברה מוצרים המותאמים לאיכות ולרמת הבטיחות של כל חברה ומפעל.

01

ביקורת פנים בבטיחות

נערוך ביקורת פנים ונציג באמצעות דוח את מצב הבטיחות בחברה ולאור הממצאים נמליץ על כלים לשיפור איכות הבטיחות.

02

שינוי תרבות הבטיחות

בשיתןף עם ההנהלה הבכירה ובהובלתה נגבש תכנית לשינוי תרבות הבטיחות בחברה בהיבט הבנת האחריות הפלילית והאזרחית של ממלאי התפקידים במערך הבטיחות.

03

כלי לניהול הבטיחות

כלי המשלב בין סיור חודשי באתרי בנייה לבין שיחה שבועית עם מנהל העבודה באתר לשם מניעת ליקויים עתידיים.

04

כתיבת נהלי בטיחות

נכתוב נהלים מעשיים שיקלו על יישום החוקים ותקנות הבטיחות באתרי בנייה.

05

הכנה לקבלת תקן ISO 45001 – מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

חברה המחזיקה בתקן ISO 45001 מצביעה על עצמה כחברה שלוקחת ברצינות את מעמד הבטיחות. בהסתמך על ניסיוננו הרב נעזור לחברתך בהכנה לקבלת התקן תוך ליווי צמוד לאורך שלבי התהליך.