04

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

תוצר

כתיבת נהלי פנים ארגוניים בנושא בטיחות המתייחסים לכל אחד מהסיכונים בעבודה והמרכיבים הבטיחותיים הכרוכים בהם. נהלים הכתובים במקצועיות ונשענים על דרישות התקן החדש ISO 45001.

נהלי פנים ארגוניים בנושא בטיחות בעבודה הם התשתית להטמעת מדיניות הבטיחות של החברה בקרב העובדים ברמות השונות. הנהלים משמשחם ככלי יעיל וישים לשינוי תרבות הבטיחות בחברה. 

בכל עבודה מגולם סיכון – עובדה שאין עליה עוררין. על מנת להתמודד עם הסיכונים הרבים והמגוונים המחוקק קבע תקנות מחייבות. נהלים פנימיים מעמיקים את הדרישה לפעול על פי צווים מחייבים. באמצעות הטמעת הנהלים כחלק אינטגרלי וחשוב בעבודה, החברה תשדר תרבות ארגונית בה נושא הבטיחות זוכה למעמד רציני בקרב העובדים והמנהלים כאחד.

כחלק מתמיכתנו בחברות אנו מציעים כתיבת מקצועית של נהלים פנימיים חדשים או עדכון נהלים קיימים התואמים את התקן החדש – ISO 45001.

נהלי פנים ארגוניים בנושא בטיחות בעבודה הם התשתית להטמעת מדיניות הבטיחות של החברה בקרב העובדים ברמות השונות.

בכל עבודה מגולם סיכון – עובדה שאין עליה עוררין. על מנת להתמודד עם הסיכונים הרבים והמגוונים המחוקק קבע תקנות מחייבות. נהלים פנימיים מעמיקים את הדרישה לפעול על פי צווים מחייבים. באמצעות הטמעת הנהלים כחלק אינטגרלי וחשוב בעבודה, החברה תשדר תרבות ארגונית בה נושא הבטיחות זוכה למעמד רציני בקרב העובדים והמנהלים כאחד.

כחלק מתמיכתנו בחברות אנו מציעים כתיבת מקצועית של נהלים פנימיים חדשים או עדכון נהלים קיימים התואמים את התקן החדש – ISO 45001.

 

 תוצר

כתיבת נהלי פנים ארגוניים בנושא בטיחות המתייחסים לכל אחד מהסיכונים בעבודה והמרכיבים הבטיחותיים הכרוכים בהם. נהלים הכתובים במקצועיות ונשענים על דרישות התקן החדש ISO 45001.

3

מוצרים נוספים

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

01

 

ביקורת פנים
בבטיחות

 

 

01

 

 ביקורת פנים
בבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

 

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001