01

ביקורת פנים בבטיחות

ביקורת פנים בבטיחות

מחלקת ביקורת פנים בבטיחות של חברת ריסק מקדמת את הבטיחות בעבודה באמצעות סקר מקדים, איסוף נתונים ואסמכתאות לשם כתיבת דוח בו יוצגו כשלים והמלצות לשיפור הבטיחות.

בראש המחלקה עומדים ארנון קנדל, מנכ"ל החברה בעל ניסיון רב שנים כממונה בטיחות ויועץ בטיחות אש ואוולין אקרמן המחזיקה בתעודה של מבקרת פנים. השילוב בין הניסיון המעשי בשטח של ארנון לבין הידע המקצועי של אוולין בתחום הביקורת הפנימית מביא להפקת דוחות יעילים ומעשיים.

עבור חברות המתמחות בביקורת פנים אנו מציעים את המקצוענות שלנו לשם כתיבת דוחות בנושא בטיחות. רבות מהחברות אינן מציעות ללקוחותיהם ביקורות פנים בבטיחות מפני שדוח בנושא דורש ידע ספציפי אותו אנו כמומחים יכולים לספק.  

לסוכנים וחברות ביטוח אנו מציעים לבצע סקר בטיחות בארגון אותו אתם מבטחים. על סמך הסקר ניתן יהיה לקבוע את רמת הבטיחות והסיכונים בחברה. הערכה זו תעזור לחברת הביטוח בקביעת גובה הפרמיה השנתית.

המחלקה נותנת מענה ותמיכה לעורכי דין של חברות בנייה המתמודדות מול צווי סגירה מטעם רשם הקבלנים.

 

 

תוצר

דוח ביקורת פנים בבטיחות הכתוב ע"י מומחה בנושא וחתום ע"י מבקרת פנים.

 קורס

ניהול סיכונים

 תעודת הסמכה

מבקרים פנימיים

אוולין אקרמן
מבקרת פנים

 תעודת הסמכה

ממונה בטיחות

ארנון קנדל
ממונה בטיחות ויועץ בטיחות אש בכיר

מחלקת ביקורת פנים בבטיחות של חברת ריסק מקדמת את הבטיחות בעבודה באמצעות סקר מקדים, איסוף נתונים ואסמכתאות לשם כתיבת דוח בו יוצגו כשלים והמלצות לשיפור הבטיחות.

בראש המחלקה עומדים ארנון קנדל, מנכ"ל החברה בעל ניסיון רב שנים כממונה בטיחות ויועץ בטיחות אש ואוולין אקרמן המחזיקה בתעודה של מבקרת פנים. השילוב בין הניסיון המעשי בשטח של ארנון לבין הידע המקצועי של אוולין בתחום הביקורת הפנימית מביא להפקת דוחות יעילים ומעשיים.

עבור חברות המתמחות בביקורת פנים אנו מציעים את המקצוענות שלנו לשם כתיבת דוחות בנושא בטיחות. רבות מהחברות אינן מציעות ללקוחותיהם ביקורות פנים בבטיחות מפני שדוח בנושא דורש ידע ספציפי אותו אנו כמומחים יכולים לספק.  

לסוכנים וחברות ביטוח אנו מציעים לבצע סקר בטיחות בארגון אותו אתם מבטחים. על סמך הסקר ניתן יהיה לקבוע את רמת הבטיחות והסיכונים בחברה. הערכה זו תעזור לחברת הביטוח בקביעת גובה הפרמיה השנתית.

המחלקה נותנת מענה ותמיכה לעורכי דין של חברות בנייה המתמודדות מול צווי סגירה מטעם רשם הקבלנים.

 

3

מוצרים נוספים

תוצר

דוח ביקורת פנים בבטיחות הכתוב ע"י מומחה בנושא וחתום ע"י מבקרת פנים.

ארנון קנדל
ממונה בטיחות ויועץ בטיחות אש בכיר

 תעודת הסמכה

ממונה בטיחות

לצפייה בתעודות נוספות

אוולין אקרמן
מבקרת פנים

 תעודת הסמכה

מבקרים פנימיים

 קורס

ניהול סיכונים

3

מוצרים נוספים

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות
 

 

 

03

 

 כלי לניהול הבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001