01

דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות

 

 

תוצר

דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות מקצועי וחתום ע"י מבקר פנים.
הדוח ישקף את מצב הבטיחות בחברה ויכתבו המלצות להטמעת בקרות ניהוליות לשיפור מערך הבטיחות. הדוח עשוי לשמש כחומת מגן מול איום סגירת אתרי הבנייה של החברה.

עריכת דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות הוא צעד הכרחי וחשוב על מנת לנהל את הבטיחות בחברה באופן יעיל.  

באמצעות הדוח נוכל להפנות את תשומת הלב של המנהלים לצורך בשיפור הבקרות הניהוליות. בקרות ניהוליות אפקטיביות הן תנאי מקדים לצמצום תאונות עבודה באתרים. ניתוח הכשלים והמלצות לבניית בקרות ניהוליות יעילות וישימות, ישמרו על הארגון בפני שימוע מול רשם הקבלנים וחלילה סגירת האתרים.

הבקרות הניהוליות כוללות, בין השאר, אמצעים כמו; קביעת מדיניות הבטיחות בחברה, יצירת מבנה ארגוני של מערך הבטיחות הכולל חלוקת אחריות וסמכויות של ממלאי התפקידים במערך הבטיחות, תרבות ארגונית נכונה וכן כתיבת הוראות ונהלים ועדכונם.

עריכת דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות הוא צעד הכרחי וחשוב על מנת לנהל את הבטיחות בחברה באופן יעיל.  

באמצעות דוח הביקורת נוכל להפנות את תשומת הלב של המנהלים לצורך בשיפור הבקרות הניהוליות. בקרות ניהוליות אפקטיביות הן תנאי מקדים לצמצום תאונות עבודה באתרים. ניתוח הכשלים והמלצות לבניית בקרות ניהוליות יעילות וישימות, ישמרו על הארגון בפני שימוע מול רשם הקבלנים וחלילה סגירת האתרים.

הבקרות הניהוליות כוללות, בין השאר, אמצעים כמו; קביעת מדיניות הבטיחות בחברה, יצירת מבנה ארגוני של מערך הבטיחות הכולל חלוקת אחריות וסמכויות של ממלאי התפקידים במערך הבטיחות, תרבות ארגונית נכונה וכן כתיבת הוראות ונהלים ועדכונם.

תוצר

דוח ביקורת פנים בנושא בטיחות מקצועי וחתום ע"י מבקר פנים.
הדוח ישקף את מצב הבטיחות בחברה ויכתבו המלצות להטמעת בקרות ניהוליות לשיפור מערך הבטיחות. הדוח עשוי לשמש כחומת מגן מול איום סגירת אתרי הבנייה של החברה.

3

מוצרים נוספים

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

03

 

כלי משולב לניהול הבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

  

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

  

03

 

כלי משולב לניהול הבטיחות

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001