05

הכנה לקבלת תקן ISO 45001
מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

 

 

תוצר

בעבודה משותפת נכין את חברתכם לשם קבלת ISO 45001. כחלק מהתהליך נסייע בביסוס חברה בטוחה ובריאה לעובדים ובהקמת מסגרות יעילות וישימות לניהול סיכונים והזדמנויות המושתתות על תקשורת מקדמת ומעורבות הנהלה.

תקן ISO 45001 הינו תקן בינלאומי אשר מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת). מטרתו לאפשר לארגון לשפר באופן פרואקטיבי את ניהול הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית על ידי מניעה וצמצום של תאונות, מחלות ופגיעה בבריאות בעבודה.

מומחיות, מקצוענות וניסיון – הם היתרונות המשמעותיים ביותר שבגינם כדאי לחברתכם לבחור בנו כשותפים להכנת החברה לקבלת התקן.

קבלת התקן והטמעתו בקרב בעלי התפקידים הבכירים במערך הבטיחות בחברתכם ישמש כמנוף יעיל, אמיתי ומחייב לשיפור ניהול הבטיחות והבטיחות בפועל בארגון.

חברה שברשותה תקן ISO 45001 היא חברה המצהירה על עצמה שבנוסף לעמידה ביעדים של איכות גבוהה היא עושה זאת תוך שמירה על המשאב החשוב והיקר מכל – העובדים עצמם.

תקן ISO 45001 הינו תקן בינלאומי אשר מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת). מטרתו של התקן היא לאפשר לארגון לשפר באופן פרואקטיבי את ניהול הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית על ידי מניעה וצמצום של תאונות, מחלות ופגיעה בבריאות בעבודה.

מומחיות, מקצוענות וניסיון – הם היתרונות המשמעותיים ביותר שבגינם כדאי לחברתכם לבחור בנו כשותפים להכנת החברה לקבלת התקן.

קבלת התקן והטמעתו בקרב בעלי התפקידים הבכירים במערך הבטיחות בחברתכם ישמש כמנוף יעיל, אמיתי ומחייב לשיפור ניהול הבטיחות והבטיחות בפועל בארגון.

חברה שברשותה תקן ISO 45001 היא חברה המצהירה על עצמה שבנוסף לעמידה ביעדים של איכות גבוהה היא עושה זאת תוך שמירה על המשאב החשוב והיקר מכל – העובדים עצמם.

 

 תוצר

בעבודה משותפת נכין את חברתכם לשם קבלת תקן ISO 45001. כחלק מהתהליך נסייע בביסוס חברה בטוחה ובריאה לעובדים ובהקמת מסגרות יעילות וישימות לניהול סיכונים והזדמנויות המושתתות על תקשורת מקדמת ומעורבות הנהלה.

מסגרת לניהול סיכונים והזדמנויות

מניעת פציעות ופגיעות

מקום עבודה בטוח ובריא

מקום עבודה בטוח ובריא

מסגרת לניהול סיכונים והזדמנויות

מניעת פציעות ופגיעות

3

מוצרים נוספים

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

01

 

 ביקורת פנים
בבטיחות

 

 

01

 

 ביקורת פנים
בבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

 

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות