02

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

תוצר

שינוי מהותי בתרבות הבטיחות בחברה המשקף את תפיסת ההנהלה הבכירה את מעמדה של הבטיחות והטמעתו לכלל בעלי התפקידים המרכיבים את מערך הבטיחות ודרכם לשאר העובדים.

אנו מציעים תכנית לשינוי תרבות הבטיחות בחברות וארגונים. התכנית מתבססת על ההכרה שבחברות המעסיקות עשרות עובדים קיימים מכשולים המונעים ניהול תקין ואפקטיבי של הבטיחות.

על מנת ליצור שינוי רציני ומעמיק בתרבות הבטיחות נדרש תהליך מדורג לשם הטמעתו בשדרות השונות של המנהלים והעובדים. לשם היכרות עם בעלי התפקידים המרכיבים את מערך הבטיחות בחברה נערוך פגישות עם מנכ"ל החברה, ראשי מחלקות והעובדים. בפגישות אלו נבסס את התהליך הספציפי הנדרש לשם השגת המטרה – שיפור רמת הבטיחות בחברה ומניעת תאונות עבודה.

שלב מהותי וחשוב בתהליך הוא איתור החוליות החלשות במערך הבטיחות בעזרת חקירה גורמי הסיכון העיקריים. הבנת הסיבות לאירועי בטיחות ובניית מנגנון תגובה יעיל יביא לשינוי חיובי  במצב הבטיחות בחברה.

אופן מעורבות ומנהיגות הנהלה, הבנת מעמדו של הגורם האנושי, תמריצים וחיזוקים ופעילות מיוחדת הן דוגמאות למגוון הנושאים המוצעים להטמעת התהליך.

.

אנו מציעים תכנית לשינוי תרבות הבטיחות בחברות וארגונים. התכנית מתבססת על ההכרה שבחברות המעסיקות עשרות עובדים קיימים מכשולים המונעים ניהול תקין ואפקטיבי של הבטיחות.

על מנת ליצור שינוי רציני ומעמיק בתרבות הבטיחות נדרש תהליך מדורג לשם הטמעתו בשדרות השונות של המנהלים והעובדים. לשם היכרות עם בעלי התפקידים המרכיבים את מערך הבטיחות בחברה נערוך פגישות עם מנכ"ל החברה, ראשי מחלקות והעובדים. בפגישות אלו נבסס את התהליך הספציפי הנדרש לשם השגת המטרה – שיפור רמת הבטיחות בחברה ומניעת תאונות עבודה.

שלב מהותי וחשוב בתהליך הוא איתור החוליות החלשות במערך הבטיחות בעזרת חקירה גורמי הסיכון העיקריים . הבנת הסיבות לאירועי בטיחות ובניית מנגנון תגובה יעיל יביא לשינוי חיובי  במצב הבטיחות בחברה.

אופן מעורבות ומנהיגות הנהלה, הבנת מעמדו של הגורם האנושי, תמריצים וחיזוקים ופעילות מיוחדת הן דוגמאות למגוון הנושאים המוצעים להטמעת התהליך. 

 תוצר

שינוי מהותי בתרבות הבטיחות בחברה המשקף את תפיסת ההנהלה הבכירה והטמעתו לכלל בעלי התפקידים המרכיבים את מערך הבטיחות  ודרכם לשאר העובדים.

3

מוצרים נוספים

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001

 

04

 

  כתיבת נהלי בטיחות 

 

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

 

01

 

 ביקורת פנים
בבטיחות

 

 

01

 

 ביקורת פנים
בבטיחות

 

 

03

 

כלי לניהול הבטיחות

 

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות 
 

 

 

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001