02

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

תוצר

שינוי מהותי בתרבות הבטיחות בחברה המשקף את תפיסת הנהלה הבכירה את מעמדה של הבטיחות והטמעתו לכלל בעלי התפקידים המרכיבים את מערך הבטיחות בחברה.

אנו מציעים להנהלה הבכירה תכנית לשם שינוי תרבות הבטיחות בחברה בהיבט הבנת האחריות הפלילית והאזרחית.
התכנית מתבססת על ההכרה שבחברות בניה גדולות המעסיקות עשרות עובדים, קיים כשל תקשורתי בין הדרג הניהולי לבין האחראים על הבטיחות באתרים. תקשורת לקויה בתוספת העדר מסר ברור על מעמד הבטיחות בחברה, מהוות מכשול לניהול תקין של הבטיחות ברמת אתר.
על מנת לחולל שינוי רציני בתרבות הבטיחות אנו מציעים תהליך המורכב ממספר מפגשים בהם נעביר ימי לימוד והדרכות לעוזרי הבטיחות ולמנהלי העבודה.

כחלק מהתכנית אנו מציעים לערוך חקירת גורמי השורש של תאונות העבודה. תוצאות החקירה  יעזרו למנהלי העבודה לפעול בצורה נכונה להפחתת התאונות באתר.

מעורבות ומנהיגות הנהלה, מעמדו של הגורם האנושי, תמריצים וחיזוקים ופעילות מיוחדת הן דוגמאות למגוון הנושאים המוצעים להטעמה לאורך התהליך.

אנו מציעים להנהלה הבכירה תכנית לשם שינוי תרבות הבטיחות בחברה בהיבט הבנת האחריות הפלילית והאזרחית.
התכנית מתבססת על ההכרה שבחברות בניה גדולות המעסיקות עשרות עובדים, קיים כשל תקשורתי בין הדרג הניהולי לבין האחראים על הבטיחות באתרים. תקשורת לקויה בתוספת העדר מסר ברור על מעמד הבטיחות בחברה, מהוות מכשול לניהול תקין של הבטיחות ברמת אתר.
על מנת לחולל שינוי רציני בתרבות הבטיחות אנו מציעים תהליך המורכב ממספר מפגשים בהם נעביר ימי לימוד והדרכות לעוזרי הבטיחות ולמנהלי העבודה. כחלק מהתכנית אנו מציעים לערוך חקירת גורמי שורש של תאונות העבודה. תוצאות החקירה יעזרו למנהלי העבודה לפעול בצורה נכונה להפחת התאונות באתר.

מעורבות ומנהיגות הנהלה, מעמדו של הגורם האנושי, תמריצים וחיזוקים ופעילות מיוחדת הן דוגמאות למגוון הנושאים המוצעים להטעמה לאורך התהליך.

 תוצר

שינוי מהותי בתרבות הבטיחות בחברה המשקף את תפיסת הנהלה הבכירה את מעמדה של הבטיחות והטמעתו לכלל בעלי התפקידים המרכיבים את מערך הבטיחות בחברה.

3

מוצרים נוספים

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

03

 

כלי משולב
לניהול הבטיחות

 

 

01

 

דוח ביקורת פנים
בנושא בטיחות

 

 

01

 

דוח ביקורת פנים
בנושא בטיחות

 

 

03

 

כלי משולב
לניהול הבטיחות

 

 

04

 

כתיבת נהלי 
 בטיחות

 

 

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001