03

 כלי לניהול הבטיחות

 

 

תוצר

תכנית בקרה המופעלת ע"י חברת ריסק בשיתוף פעולה עם אנשי הבטיחות בשטח וכתיבת דוחות חודשיים הנשלחים למנהל הבטיחות והנהלה הבכירה של החברה.

כלי לניהול הבטיחות משלב בין סיור חודשי באתרי בניה לדיאלוג שבועי עם מנהל העבודה.

סיור באתרי בנייה
ההיכרות עם השטח היא תנאי מקדים עבור בקרה אפקטיבית על ניהול הבטיחות. לשם כך נדרש לערוך סיור מקצועי חודשי באתר הבניה. בסיור נערכת בדיקה באמצעות פרמטרים ספציפיים וקבועים. הבדיקה נעשית בשיתוף עם מנהל העבודה ועוזר הבטיחות.

לאחר הסיור מוגש דוח לאחראים על ניהול הבטיחות שמטרתו לעקוב אחר השיפור המתמיד של רמת הבטיחות בחברה.

דיאלוג שבועי
כמוצר משלים לסיור החודשי אנו מציעים בקרה שבועית מבוססת דיאלוג עם מנהל העבודה בכל אתר. הדיאלוג מתקיים דרך כלי ידידותי וישים אותו פיתחה החברה. תוצאות הדיאלוג מורגשות בשיפור הדרגתי ומתמיד של ניהול הבטיחות ובעקבות זאת בעליה ברמת הבטיחות באתרי הבניה.

השילוב בין הסיור החודשי לבין קבלת המידע השבועי מאפשר לבחון אם ניהול הבטיחות באתר תואם את הדרישות שהעמידה ההנהלה הבכירה של החברה ביחס לבטיחות.

כלי לניהול הבטיחות משלב בין סיור חודשי באתרי בניה לדיאלוג שבועי עם מנהל העבודה.

סיור באתרי בנייה
ההיכרות עם השטח היא תנאי מקדים עבור בקרה אפקטיבית על ניהול הבטיחות. לשם כך נדרש לערוך סיור מקצועי חודשי באתר הבניה. בסיור נערכת בדיקה באמצעות פרמטרים ספציפיים וקבועים. הבדיקה נעשית בשיתוף עם מנהל העבודה ועוזר הבטיחות.

לאחר הסיור מוגש דוח לאחראים על ניהול הבטיחות שמטרתו לעקוב אחר השיפור המתמיד של רמת הבטיחות בחברה.

דיאלוג שבועי
כמוצר משלים לסיור החודשי אנו מציעים בקרה שבועית מבוססת דיאלוג עם מנהל העבודה בכל אתר. הדיאלוג מתקיים דרך כלי ידידותי וישים אותו פיתחה החברה. תוצאות הדיאלוג מורגשות בשיפור הדרגתי ומתמיד של ניהול הבטיחות ובעקבות זאת בעליה ברמת הבטיחות באתרי הבניה.

השילוב בין הסיור החודשי לבין קבלת המידע השבועי מאפשר לבחון אם ניהול הבטיחות באתר תואם את הדרישות שהעמידה ההנהלה הבכירה של החברה ביחס לבטיחות.

 

 תוצר

תכנית בקרה המופעלת ע"י חברת ריסק בשיתוף פעולה עם אנשי הבטיחות בשטח וכתיבת דוחות חודשיים הנשלחים למנהל הבטיחות והנהלה הבכירה של החברה.

.

3

מוצרים נוספים

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

01

 

ביקורת פנים בבטיחות

 

 

01

 

 ביקורת פנים בבטיחות

 

 

02

 

שינוי תרבות הבטיחות

 

 

04

 

כתיבת נהלי בטיחות

 

 

05

 

הכנה לקבלת תקן
ISO 45001