אם רשם הקבלנים הזמין את חברתכם לשימוע – אתם בצרות!

רשם הקבלנים הוא כיום הגוף המוביל במאבק לקידום הבטיחות. הרשם הוא גוף חוקי המאשר את רישום הקבלנים ודירוגם ובסמכותו גם לבטל את רישומם ודירוגם בפנקס הקבלנים. קבלן שמקבל דירוג מתחייב למלא אחר תקנות הבטיחות. כאשר הרשם מחליט כי החברה אליה משתייך הקבלן אינה עומדת ברמת הבטיחות הנדרשת הוא יכול לשלול ממנה את הדירוג ולבטל את רישיונה.

אזהרה

משרד העבודה שולח לאתרי הבנייה פקחים, חלקם מנוסים ויודעים את עבודתם וחלקם חדשים עם מעט ניסיון, אבל לכולם יש את הסמכות להנפיק צווי בטיחות. צווי הבטיחות נרשמים כנגד הקבלן המבצע בלי קשר לעובדה כי הפועלים שביצעו את העבירה אינם שייכים אליו.
באגף הפיקוח שהוא הגוף המקצועי האחראי על הבטיחות בעבודה, בוחנים את אופי הצווים, ועל פי שיקוליהם ממליצים לרשם הקבלנים לזמן את מנהלי החברה לשימוע. השימוע מזמן לקבלן אפשרות לפרוס מול הרשם את התארגנותו העתידית לאור הליקויים שנתגלו. הרשם, לאחר ששמע והתרשם מהתוכנית שהוצגה, מתייעץ עם מומחים בתחום הבטיחות הבנייה ומחליט האם מדובר בליקויים חמורים המצביעים על רמת בטיחות נמוכה שבגינם נדרשת הענשה או שמדובר בתקלה זמנית ולכן נדרשת אזהרה בלבד.

הענשה

לעומת חברות אשר בהן ישנו מערך בטיחות יעיל, קיימות חברות שארגון הבטיחות מסתכם בעבודתם של ממוני הבטיחות ובהטלת האחריות על מנהלי העבודה. בחברות אלו לא נכתבו נהלי בטיחות מקצועיים מסוג איזו 45001. בנוסף, חסר בהן מבנה ארגוני המנהל את הצד הבירוקרטי של הבטיחות והן אינן אוכפות את התקנות בשטח. בשל כך הרשם אינו משתכנע באפשרותה של החברה לעמוד בדרישותיו ולכן מטיל עונש המסכן את קיומה של החברה.

פניה לעורכי הדין

החשש משלילת הרישיון יוצר לחץ על החברות לעלות מדרגה בהתייחסות לבטיחות בזמן קצר. אולם, לשם הקמת מערך בטיחות אפקטיבי שיביא לשינוי בתרבות הבטיחות נדרש זמן, משאבים וניסיון. על מנת להסיר בטווח המיידי את רוע הגזרה החברות פונות לעורכי הדין. 
עורכי הדין מעלים טענות שונות: חוסר קריטריונים ברורים בקבלת ההחלטה, אי מידתיות העונש ביחס לחומרת העבירה, פגיעה בחופש העיסוק של מאות העובדים, הטלת ספק בחוקיות הרשם לבטל את רישיון הקבלן וכד'. יש לזכור שבית המשפט קבע כי רשם הקבלנים רשאי לבטל זמנית רישיון חברה קבלנית בגין ליקויי בטיחות.  צפו בקישור

בשלב הבא

לטווח הארוך, על מנת לעמוד בדרישות הרשם החברות מעסיקות ממוני ועוזרי בטיחות נוספים, רוכשות ציוד בטיחות ולעיתים אף ממנות סמנכ"ל לענייני בטיחות. אך מכיוון שברוב החברות חסר הידע כיצד להקים ולנהל מערך בטיחות, השיפור המיוחל לא מגיע. פקחי מנהל הבטיחות המבחינים כי הליקויים לא תוקנו רושמים את אותם צווי בטיחות שנתנו בעבר. שוב נקראת החברה לשימוע אצל הרשם, אך כעת כבר לא מתאפשר לה לטעון את הטענות שנאמרו בשימוע הקודם והכרטיס הצהוב שנשלף במחצית הראשונה הופך לכרטיס אדום.

מה ניתן ומה לא ניתן לעשות

לא ניתן "לעבוד" על הרשם. הוא נעזר באנשי מקצוע שמבחינים כאשר החברה עושה פעולות לקידום הבטיחות או מסתפקת במראית עין. הרשם יודע שתאונות קורות למי שעובד ולא ניתן למנוע אותן באופן מוחלט, אבל הוא רוצה לראות אצל החברות שינוי ממשי בהתייחסות לבטיחות. בהעדר קורסים ללימוד "ניהול בטיחות בחברת בנייה", המסקנה המתבקשת היא כי יש להיעזר במומחים בעלי ניסיון בתחום.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה

חברת ריסק פיתחה כלים יעילים ואפקטיביים לשינוי רמת הבטיחות באתרי הבנייה. פיצחנו את הקשיים שבגינם חברות בנייה נכשלות בניהול הבטיחות. אנו מציעים תפיסה חדשנית שראשיתה בניתוח מצב הבטיחות בחברה והמשכה ביישום הכלים שפיתחנו.

אנו מציעים

 • ניהול הצד הבירוקרטי של הבטיחות.
 • מעקב על יישום הבטיחות בשטח.
 • הנחייה והדרכה לבעלי התפקידים.
 • הצגת דוחות תקופתיים להנהלה הבכירה.

אבני דרך

 • ניתוח רמת הבטיחות בחברה.
 • הגדרה מחודשת לתחומי האחריות של בעלי התפקידים העוסקים בבטיחות.
 • ניהול הבדיקות הבירוקרטיות הקשורות בבטיחות, כגון: אבזרי הרמה, מנופים, מדחסים, ציוד חשמל, עזרה ראשונה, בקרה על הסמכת בעלי תפקיד, אישורי עבודה בגובה, יעוץ להסכמי בטיחות עם קבלני משנה ועוד.
 • הדרכת מחלקת הבטיחות כיצד לפעול באופן יעיל על מנת לתמוך ולהקל על מנהלי העבודה וממוני הבטיחות.
 • עריכת סיורים מקצועיים דו שבועיים באתרים להערכת ניהול הבטיחות בפועל.
 • דוחות עדכון להנהלת החברה.

התקשרות

 • במשך שלושה חודשים נבצע פיילוט בשני אתרים.
 • במשך זמן זה תוכלו לבחון את רמת התועלת שתפיקו מעבודתנו.

בברכה,
ארנון קנדל | מנכ"ל