הקפאת רישיון קבלן בניין על ידי רשם הקבלנים

רישיון קבלן בניין ניתן ע"י רשם הקבלנים לפי מספר קריטריונים אחד מהם הוא סוג העבודות המותרות לקבלן לבצע ביחס להיקף הכספי והמקצועי של העבודה. רשם הקבלנים, כמו שהוא נותן הוא יכול גם לקחת.

התליית רישיון קבלן בניין למשך שלוש שנים יכולה להביא לקריסת החברה ולכן הקבלנים פונים לערכאות לבקש סעד לביטול ההחלטה. כמעט בכל המקרים מצא בית המשפט את החלטת הרשם כצודקת והשאיר אותה במקומה.

בסעיף המרכזי בחוק לפיו מסתמך הרשם לביטול רישיון הקבלן רשום כך:

 "מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות;" מבחינת הבטיחות הכוונה היא שהקבלן אינו פועל לפי תקנות והבטיחות באתרי בניין. 

כיצד נקבע מהו הנוהג המקובל במקצוע?
המקצוע קבלן לעבודות הנדסה בנאיות מוגדר כמי שמבצע עבודות מסוג זה. ההוראות כיצד יש לבצע את אותן עבודות בנייה בצורה בטיחותית מוגדרות בפירוט רב בתקנות הבניה והוראות אלו נחשבות על ידי הרשם לנוהג המקובל.

כעת עולה השאלה איזה גורם הוא זה שמעביר לרשם הקבלנים את שמות החברות שחורגות מהנורמה? סעיף 6 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה מאפשר לפיקוח לסגור אתרי בנייה ולדווח לרשם הקבלנים במקרים של הפרת הנורמה המקובלת בניהול הבטיחות באתר. (לינק )

איך זה מתבצע? מפקחי משרד העבודה ממיינים את כל הצווים שניתנו לחברה קבלנית באתריה השונים למשך תקופה של שנה לפי קריטריונים הבאים: פחות חמור, חמור יותר חמור מאד. כאשר הפיקוח על העבודה מחליט כי כמות וסוג צווי הבטיחות מעידים על זלזול  בתקנות הבטיחות מצד החברה, הוא מעביר את הרשימה לרשם הקבלנים בתוספת מכתב המלצה כיצד לנהוג עם החברה. רשם הקבלנים מתייעץ עם הועדה המייעצת ופועל בהתאם להמלצתה.

חברת ריסק – בקרת סיכונים בעבודה מציעה לערוך דוח ביקורת פנים שישקף את מצב הבטיחות בחברתך ובו המלצות להטמעת בקרות ניהוליות לשיפור מערך הבטיחות. דוח שעשוי לשמש כחומת מגן מול איום סגירת אתרי הבנייה של החברה.

9 בינואר 2020

מאמרים נוספים

סקר סיכונים בבטיחות

כאשר אנו באים לערוך סקר סיכונים בבטיחות אצלכם בארגון נשאל תחילה שתי שאלות מקדימות: השאלה הראשונה הדורשת תשומת לב היא: האם ההנהלה הבכירה בארגון מודעת לסיכונים הבטיחותיים הספציפיים בחברה ולמשמעות הנזק שיגרם לחברה בהתממשות סיכון? השאלה השנייה שנשאל תהיה על אופי הארגון...

קראו עוד

דוח ביקורת בטיחות מקצועי

דוח ביקורת בטיחות מקצועי, אל מי כדאי לפנות? מרבית הארגונים מבצעים באופן קבוע ביקורות לבדיקת יעילות ורווחיות - ארגון לא יכול להתקיים ללא בקרה חשבונאית ובקרת איכות. לעומת זאת, ביקורת לבדיקת רמת הבטיחות נדחקת לקרן זווית על אף העובדה שמחקרים מוכיחים שככל שרמת הבטיחות עולה...

קראו עוד

ניהול בטיחות בחברות בנייה

 האם ניתן לשפר את איכות הבטיחות באתרי בנייה? השיטה שפותחה ע"י חברת ריסק עבור ניהול בטיחות בחברות בנייה היא בשורה מרעננת. מדוע מתקשות חברות בנייה בניהול הבטיחות באתרים בצורה מוצלחת? התשובה פשוטה: ברוב החברות אין מנהל בטיחות מומחה ולא קיימת שיטת ניהול בדוקה וטובה. ניהול...

קראו עוד