ביקורת בטיחות במקומות עבודה

מנהלים רבים טועים לחשוב כי האחריות על בטיחות העובדים היא על ממונה הבטיחות. ואין זה כך.

ממונה הבטיחות פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה – 1954. החוק מגדיר את תפקיד הממונה באופן ברור – לוודא כי העבודה מתנהלת בצורה בטוחה והעובדים לא ייפגעו.

ממונה הבטיחות אינו אחראי על שלום אורחי המלון, המתרחצים בבריכה השוהים בית הקולנוע או אולם האירועים. יתרה מזאת, לא בכל מקום עבודה קיימת חובה חוקית למינוי ממונה בטיחות. חברות ביטוח, סניפי בנקים, מרפאות, בריכות שחיה ומרכזי מחקר כדוגמא אינם מוגדרים כמפעל לפי פקודת הבטיחות בעבודה – 1970 ולכן אינם מודעים בצורך לקבלת ייעוץ מקצועי בבטיחות.

למרות שהחוק אינו מחייב את אותם ארגונים בהעסקת ממונה בטיחות האחריות על בטיחות המבקרים והעובדים בארגון נופלת על מנהלי הארגון.

פקודת הנזקין נוסח חדש קובעת בסעיף 35 כי על האחראי לפעול בצורה סבירה וזהירה בכל הקשור להתנהלות עובדיו או אורחיו. לא התנהל האחראי בצורה סבירה יואשם ברשלנות.
המסקנה פשוטה, כל מקום ציבורי רצוי לערוך מדי פעם ביקורת בטיחות ע"י יועץ בטיחות מומחה בתחום.
ביקורת בטיחות המבוצעת ע"י מומחה תעזור למנהלים לשפר את הבטיחות ומסירה במידת מה את החשש מתאונות ואירועי בטיחות.

מדוע חשובה ביקורת בטיחות גם במקומות עבודה בהם מועסק ממונה בטיחות?

מנהלים רבים חושבים בטעות כי מעצם העסקת ממונה הבטיחות מתנהלת הבטיחות בצורה אידאלית. לצערנו אין זה כך, ממוני בטיחות רבים מגיעים למפעל/חברה רק אחת לשבוע ואין בידם הזמן לבדוק את כל סוגיות הבטיחות.
במקרים רבים קיימים ניגודי אינטרסים מובנים בין ממונה הבטיחות לבין מנהלו הישיר. כתוצאה מכך אינפורמציה חשובה הקשורה לרמת הבטיחות מגיעה לידיעת הנהלת החברה רק לאחר קרות אירוע הבטיחות או התאונה.

מסקנה: ישנה חשיבות בעריכת ביקורת בטיחות ע"י יועץ בטיחות מומחה ומנוסה לפחות אחת לחמש שנים. פנו אלינו לשם קבלת הצעה לתכנים לכתיבת דוח ביקורת בטיחות.

מאמרים נוספים

ניגודי אינטרסים ותאונות עבודה בענף הבניין

כיצד גורמים ניגודי אינטרסים לתאונות עבודה בענף הבניין? ניתן לחלק את בעלי העניין בענף הבניין לשלושה, כאשר לכל אחד ישנו אינטרס שונה ובחלקים מסוימים נוגדים את האינטרס של הקבוצה האחרת. שלושת הקבוצות הן: היזמים, פועלי בניין והדיירים.  שחקן נוסף במגרש שאין לו קשר ישיר עם...

קראו עוד

מדוע הפועלים נהרגים באתרי הבנייה?

בסדרת הפוסטים הקרובה ננתח את הסיבות העיקריות לשאלה: מדוע הפועלים נהרגים באתרי הבנייה מבוא – פוסט ראשון בסדרה בבסיס תקנות הבטיחות של ישראל נמצאת פקודת בתי החרושת משנת 1946, שהסתמכה על כך שלמפעלים היה אינטרס לשמור על העובדים ככוח עבודה קבוע במפעל ולכן ההנהלה ראתה חשיבות...

קראו עוד

החשיבות בעבודה עם נהלי בטיחות בעבודה

פעם, לפני הרבה שנים עבדו ללא נהלי בטיחות בעבודה כלל. כיצד זה יתכן? הרי הנהלים מאחסנים בין שורותיהם את כל הידע והניסיון הקשור בעבודה. התשובה היא בכך שבעת שקדמה למהפכה התעשייתית העובדים היו מאוגדים בגילדות לפי סוג המלאכה וסודות המקצוע עברו במשפחה מאב לבן. הילד שהיה צמוד...

קראו עוד